Pregled promena koje Zakon o računovodstvu

Pregled promena koje Zakon o računovodstvu nameće mogu se ovako sumirati:

Prva primena MSFI za MSP. Ovi standardi su donešeni 2009. godine ali su ove godine u prvoj godini u primeni u finansijskom izveštavanju u Srbiji. S tim u vezi nastala je diversifikacija u osnovama za finansijsko izveštavanje, jer različite kategorije obveznika finansijskog izveštavanja imaju različite osnove. Kratko slika je ovakva: kategorija onih koji primenjuju MSFI u punom obimu; kategorija onih koji primenjuju MSFI za MSP, a alternativno mogu primenjivati MSFI u punom obimu; kategorija onih koji spadaju u mikro pravna lica i preduzetnici, i primenjuju poseban Pravilnik, ali imaju alternativa da primenjuju MSFI za MSP, a neki i da odlože primenu za godinu dana.

  • Odgovornost za izveštaje. Na novi način je definisana. Odgovornost za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja kolektivno dodeljena je organu upravljanja, kao i nadzornom organu, zakonskim zastupnicima, ali i licima kojima je povereno vođenje poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja.
  • Oblik dostavljanja izveštaja. Oni se dostavljaju u elektronskom obliku, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika
  • Nova veličinska kategorizacija pravnih lica. Broj nivoa kategorizacije je povećan sa novom kategorijom mikro pravnih lica. Promenjeni su kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica po veličini, što znači da smo se primakli kriterijima EU i digli pragove.
  • Regulativna inovacija – izmenjeni osnov za finansijsko izveštavanje. Obavezno je primenjivanje MSFI u punom obimu za velika pravna lica, dok se za mala i srednja uvode Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP).