Skraćeni rokovi izveštavanja

Drugačije su, dakle na novi način, u vremenu organizovane obaveze učesnika u finansijskom izveštavanju. Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja su:

  • do 30. juna tekuće za prethodnu godinu – redovni godišnji izveštaji
  • do 31. jula tekuće za prethodnu godinu – konsolidovani finansijski izveštaji
  • redovni godišnji izveštaji najkasnije do 30. juna tekuće godine za prethodnu godinu, a konsolidovani finansijski izveštaji do 31. jula tekuće godine – redovni godišnji finansijski izveštaji za javno objavljivanje, zajedno sa revizorskim izveštajem, dostavljaju se Agenciji za privredne registre.
  • do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu – obavezno je dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe na obrascima: Bilans stanja, Bilans uspeh i Statistički izveštaj.

Za revizore će naredna sezona biti vrlo naporna, tri meseca ranije moraju završiti reviziju u odnosu na prethodnu godinu. Zato moraju i ranije i intenzivnije raditi.